Obsługa klienta

regulamin sklepu

 

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.smugistudio.com jest firma SMUGI STUDIO Ewa Krężelewska, zwana dalej Smugi Studio, zarejestrowana pod numerem NIP: 5342663410, REGON: 525037169, z siedzibą przy ul. Borkowa 28, 05-840 Brwinów, adres email: hello@smugistudio.com. Rachunek bankowy mBank o numerze: 72 1140 2004 0000 3102 8358 0361

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.smugistudio.com
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi niezbędnymi do składania zamówień w sklepie internetowym Smugi Studio, są: posiadanie przez Klienta urządzeń pozwalających na dostęp do internetu, posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również przeglądarki internetowej stron www.
 4. Sklep internetowy Smugi Studio prowadzi sprzedaż detaliczną naczyń i ozdób ceramicznych, świec w ceramicznych naczyniach oraz akcesoriów z nimi związanych.
 5. Smugi Studio posiada wszelkie prawa do sklepu Smugi Studio, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu Smugi Studio, a także do wykorzystywanych wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez Smugi Studio określony i zgodny z niniejszym regulaminem.
 6. Smugi Studio dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością, jednak ze względu na sposób wypalania ceramiki oraz jej ręczne wykonanie, produkty mogą różnić się od siebie oraz od tego prezentowanego na stronie.
 7. Producentem Towarów jest Smugi Studio.
 8. Konsument może porozumieć się ze Smugi Studio, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: hello@smugistudio.com

Składanie i realizacja zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Smugi Studio są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Ceny podane na stronie internetowej Smugi Studio nie obejmują kosztów wysyłki. Konsument pokrywa koszty dostarczenia zamówienia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.
 4. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia i uzależniony jest od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy (InPost Paczkomat – 16 zł, InPost Paczkomat za pobraniem – 18 zł, InPost Kurier – 18 zł, InPost Kurier za pobraniem – 21 zł), zgodnie z informacją podaną na stronie.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Smugi Studio w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Sposób przetwarzania danych reguluje Polityka Prywatności.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą, online, za pobraniem.
 8. W sytuacji, gdy podane dane podane przy zamówieniu nie są kompletne, Smugi Studio skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Smugi Studio ma prawo do anulowania zamówienia

Dostawy i wysyłka

 1. Zamówiony przez Klienta produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo podany drogą mailową. Smugi Studio poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (Paczkomaty lub Kurier). Na obecną chwilę Smugi Studio nie umożliwia odbioru osobistego zamówień.
 3. W przypadku płatności kartą bądź online czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji i wynosi orientacyjnie ilość dni wskazanych na stronie (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. W przypadku zamówień przekraczających wagę 30 kg, koszt dostawy obliczany jest indywidualnie zgodnie z tabelą opłat firmy kurierskiej. 
 5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, Smugi Studio zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu zamówienia oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Smugi Studio.
 6. Klient jest dodatkowo obciążany kosztami dostawy

Płatności

 1. Smugi Studio akceptuje następujące formy płatności: a) płatność przelewem na rachunek bankowy Smugi Studio (w tym przypadku, Klient ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu), b) płatność online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych c) płatność za pobraniem
 2. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelew tradycyjny”, cenę towarów powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić na rachunek bankowy Smugi Studio mBank: 72 1140 2004 0000 3102 8358 0361, podając w tytule przelewu numer zamówienia.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Smugi Studio dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Smugi Studio 
 2. Smugi Studio zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Smugi Studio w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.smugistudio.com/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2023 r.

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Smugi Studio na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Smugi Studio do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.